Fragment - Aanpak

Of je nu het linkse of rechtse gedachtegoed aanhangt, je hebt maar weinig visie nodig om te weten dat er veel zal veranderen in de wereld, met name in Europa de komende twintig jaar. Al vijf jaar geleden wist mevrouw Cecilia Malmström, lid van de Europese commissie in Brussel, dat Europa er de komende jaren rekening mee moest houden dat er vijftig miljoen moslims naar Europa zouden komen. Misschien was dat nog wel te behappen ondanks de zware tol die de meeste noordelijke landen van Europa daarvoor zouden moeten betalen. Nog erger werd het door de gedachten en uitlatingen onlangs van de Franse president Macron. Hij opperde dat Europa nog eens tweehonderd miljoen moslims te verwerken zou krijgen.
Die oprispingen gebeuren natuurlijk niet zonder reden. Je kunt er van uit gaan dat alles al lang van te voren is georkestreerd en gepland.
Door wie, wanneer en waar? Wie trekken er werkelijk aan welke touwtjes? Wie gaat dat betalen, is iedereen het er mee eens?
Weten wij dit, wij, de gewone burgers van Nederland, de Europese burgers?
Nu rijst de vraag waarom dit allemaal gebeurt?
In dit boek vindt u een antwoord hierop. U zult hierin overigens niet al het slechts te lezen krijgen over wat er bij ons in Nederland allemaal plaatsvindt. Dat leest u, ziet u en hoort u dagelijks in en van de media. Die alles ook nog eens behoorlijk opkloppen, omdat nieuws nu eenmaal vaak slecht nieuws moet zijn, wil het nieuws zijn. Zodat u snel op verkeerde gedachten kan worden gebracht.
Wat u niet in de media leest of hoort is: Europa zal binnen 10 jaar economisch ineenstorten. Dit bericht is gelekt uit de denktank van de EU zelf. Zij stellen hierin dat dit in hoofdzaak zal worden gerealiseerd door de migratie en het onbetaalbare Europese plan om Europa ‘klimaatneutraal’ te maken. Dit rapport had natuurlijk nooit publiekelijk mogen worden gemaakt (dank klokkenluider), maar het geeft duidelijk aan, dat de EU-elite willens en wetens Europa, en het continent is nu juist niet de EU, bewust aan het kapot maken is. Dat is één van hun doelstellingen. De natiestaten van Europa moeten verdwijnen en opgaan in de Verenigde Staten van Europa.
De gevolgen hiervan zullen catastrofaal zijn; dat zal ik in dit boek proberen uiteen te zetten. Of je nu links of rechts denkend bent, wij krijgen er allemaal op één of andere manier mee te maken. Wat we kunnen doen is stelling nemen tegen deze vernietigende politiek en doelstelling van de EU. Het is allemaal bekokstoofd in de linkse keuken, dit fraaie politieke gerecht dat de burgers van Europa moeten gaan slikken.
Laat ons eens wakker worden, verzucht ik vaak.
Men kan er voorlopig ook wel van uit gaan dat het linkse denken de komende jaren zal blijven domineren in de West-Europese regeringen die o.a. worden beïnvloed door de VN en de EU.
Niet dat de bestuurders van ons land geen andere gedachten kunnen hebben, denk aan de nog vrij recente ´slip of the tongue´ van onze minister van Buitenlandse Zaken, maar ja, als je niet gehoorzaam bent aan Brussel en de Global World Strategie, of de Nieuwe Wereld Orde (NWO) dan heb je straks geen werk meer en behoor je niet meer bij de (sub) elite. Minister Blok gaf zijn persoonlijke mening over migranten. Groot gekakel in het kippenhok! Schande, racistisch, een fascist die vent!

Fragment - Aanpak

Of je nu het linkse of rechtse gedachtegoed aanhangt, je hebt maar weinig visie nodig om te weten dat er veel zal veranderen in de wereld, met name in Europa de komende twintig jaar. Al vijf jaar geleden wist mevrouw Cecilia Malmström, lid van de Europese commissie in Brussel, dat Europa er de komende jaren rekening mee moest houden dat er vijftig miljoen moslims naar Europa zouden komen. Misschien was dat nog wel te behappen ondanks de zware tol die de meeste noordelijke landen van Europa daarvoor zouden moeten betalen. Nog erger werd het door de gedachten en uitlatingen onlangs van de Franse president Macron. Hij opperde dat Europa nog eens tweehonderd miljoen moslims te verwerken zou krijgen.
Die oprispingen gebeuren natuurlijk niet zonder reden. Je kunt er van uit gaan dat alles al lang van te voren is georkestreerd en gepland.
Door wie, wanneer en waar? Wie trekken er werkelijk aan welke touwtjes? Wie gaat dat betalen, is iedereen het er mee eens?
Weten wij dit, wij, de gewone burgers van Nederland, de Europese burgers?
Nu rijst de vraag waarom dit allemaal gebeurt?
In dit boek vindt u een antwoord hierop. U zult hierin overigens niet al het slechts te lezen krijgen over wat er bij ons in Nederland allemaal plaatsvindt. Dat leest u, ziet u en hoort u dagelijks in en van de media. Die alles ook nog eens behoorlijk opkloppen, omdat nieuws nu eenmaal vaak slecht nieuws moet zijn, wil het nieuws zijn. Zodat u snel op verkeerde gedachten kan worden gebracht.
Wat u niet in de media leest of hoort is: Europa zal binnen 10 jaar economisch ineenstorten. Dit bericht is gelekt uit de denktank van de EU zelf. Zij stellen hierin dat dit in hoofdzaak zal worden gerealiseerd door de migratie en het onbetaalbare Europese plan om Europa ‘klimaatneutraal’ te maken. Dit rapport had natuurlijk nooit publiekelijk mogen worden gemaakt (dank klokkenluider), maar het geeft duidelijk aan, dat de EU-elite willens en wetens Europa, en het continent is nu juist niet de EU, bewust aan het kapot maken is. Dat is één van hun doelstellingen. De natiestaten van Europa moeten verdwijnen en opgaan in de Verenigde Staten van Europa.
De gevolgen hiervan zullen catastrofaal zijn; dat zal ik in dit boek proberen uiteen te zetten. Of je nu links of rechts denkend bent, wij krijgen er allemaal op één of andere manier mee te maken. Wat we kunnen doen is stelling nemen tegen deze vernietigende politiek en doelstelling van de EU. Het is allemaal bekokstoofd in de linkse keuken, dit fraaie politieke gerecht dat de burgers van Europa moeten gaan slikken.
Laat ons eens wakker worden, verzucht ik vaak.
Men kan er voorlopig ook wel van uit gaan dat het linkse denken de komende jaren zal blijven domineren in de West-Europese regeringen die o.a. worden beïnvloed door de VN en de EU.
Niet dat de bestuurders van ons land geen andere gedachten kunnen hebben, denk aan de nog vrij recente ´slip of the tongue´ van onze minister van Buitenlandse Zaken, maar ja, als je niet gehoorzaam bent aan Brussel en de Global World Strategie, of de Nieuwe Wereld Orde (NWO) dan heb je straks geen werk meer en behoor je niet meer bij de (sub) elite. Minister Blok gaf zijn persoonlijke mening over migranten. Groot gekakel in het kippenhok! Schande, racistisch, een fascist die vent!

Fragment - Het is een kwestie van kiezen

Het is nu februari 2020 dat ik deze laatste regels aan u toevertrouw. De Brexit is een feit. Gefeliciteerd Verenigd Koninkrijk. Dapper en slim. Nu de rest van Europa nog.

Sinds enkele maanden is er een biowapen, gepland of per ongeluk, in omloop gekomen in China. Het coronavirus, covid-19. Het is te hopen dat dit zo snel mogelijk onder controle komt, zo niet, zal dit ongekende schade brengen aan de wereldwijde economie. Ik mag het eigenlijk niet hardop zeggen, maar als dit werkelijke opzet is, dan is er daar maar één organisatie blij mee. De NWO.

De waarheid hierover is nog niet boven tafel, en ik suggereer maar, zet de ramen open en wees kritisch t.o.v. de aanpak door Rutte, NWO, IRVM, WHO, VN en Bill Gates. Zij werken misschien wel aan heel andere plannen. Toen ik ca. 10 jaar geleden voor het eerst kennis nam van deze linkse globalisten moest ik een beetje lachen. Hoe kan die zogenaamde NWO nou een wereldregering voor elkaar krijgen? Ze hadden ten dele alleen maar Europa en een stukje Amerika onder controle. Maar als de wereldeconomie, gepland instort door een niet te stoppen en gecreëerd pandemonium is zelfs dit mogelijk. Want dit is een ultieme gelegenheid om, nadat alle landen in de malaise zijn gekomen en daardoor armlastig zijn gemaakt, en dat duurt dan wel even natuurlijk, om dan een Wereldregering op te zetten. Zou dat lukken? Laten we niet hopen dat de globalisten hierachter zitten. Ik blijf het volgen. U ook?


Ongetwijfeld heeft u al lezend opgemerkt dat ik bepaalde items met regelmaat herhaal. Dit is niet zonder reden. Deze items vind ik dermate belangrijk dat ik u deze niet wil onthouden. En is het niet zo dat herhaling de kracht is van de boodschap?